Velgørenhed vendt på hovedet

Mikrodonationer og velgørenhed vendt på hovedet


Engang imellem er det vigtigt at udfordre et felts grundlæggende antagelser. Sådan er det også med velgørenhed og indsamlingssektoren generelt!

Er danskernes velgørenhed nødvendigvis altid et fast månedligt abonnement på 100 eller 200 kr til WSPA eller Kræftens Bekæmpelse? Der er egentlig ikke noget i vejen med denne form for donationer (eller er der?), men er det nødvendigvis sådan, vi alle ønsker at donere til velgørenhed?

Transparens

En af de største udfordringer ved indsamlingssektoren / donationer / velgørenhed er manglende transparens. Det kan være svært at gennemskue, hvor det donerede beløb reelt ender. Fra raslebøssen i døråbningen en søndag eftermiddag til den velgørende indsats er det sjældent muligt at tegne en lige linje.

Kan velgørenhed ændres?

Men er det muligt at ændre på nogle af disse forhold? Dvs. beløbets størrelse, måden vi betaler, hvad vi betaler til, muligheden for at spore bidraget helt ned på projektniveau, osv.? Umiddelbart ikke – med mindre der pilles ved nogle helt grundlæggende antagelser ved velgørenhed og indsamlinger.

For hvad sker der, hvis hele indsamlingen rykker online! En af gevinsterne er, at man får bedre muligheder for at spore hver enkelt donation videre i forløbet. Dvs. hvilke gebyrer bliver der taget, hvem får hvad – og ja, helt konkret, hvor ender pengene.

Og hvad med målgruppen? Vil en 18-årig kaste sig over velgørenhed bare fordi det hele bliver online / webbaseret. Et par stykker ville måske have større tilbøjelighed til at donere, men der skal vel mere til? En 18-årigs økonomi er som bekendt ikke så stærk som en 40-årigs. Så hvad med at tillade mindre donationer – fx helt ned til en 10’er? Perspektiverne er spændende, for ved at sænke den gængse grænse / opfattelse af, hvor meget man skal donere – skifter fokus over på at man donere (og ikke hvor meget).

Online mikrodonationer og transparens

Men er svaret så simpelt? Dvs. at man ved at muliggøre online mikrodonationer og øge gennemsigtigheden kan udvide målgruppen for velgørenhedsdonationer og dermed udvide markedet generelt? Svaret er endnu uvist, men det ser ud til, at noget er i gære.