Omverdensmodellen - Virksomhed, nærmiljø, fjernmiljø

Omverdensmodellen – nyt læringsspil


Omverdensmodellen (virksomhed, nærmiljø, fjernmiljø) benyttes i erhvervsuddannelserne og erhvervslivet til at analysere de elementer og forhold i virksomhedens omverden, der er med til at påvirke virksomhedens udvikling. En virksomhed er altid en del af en kontekst / en omverden og typisk deles denne op i faktorer, som virksomheden selv kan være med til at påvirke / kan være “herre” over – og de elementer, der for virksomheden ikke kan kontrolleres. Førstnævnte benævnes ofte virksomhedens nærmiljø og sidstenævnte virksomhedens fjernmiljø (eller den afhængige og uafhængige omverden). 

Et nyt online/lærings-spil har netop set dagens lys. Her skal du netop forholde dig til, om en række elementer hører til virksomheden, virksomhedens nærmiljø eller virksomhedens fjernmiljø. Selve spillet er ganske simpelt, idet der blot er tale om dragge/droppe en række elementer i hhv. tre bokse. Det kan både anvendes på desktop-computere og tablets / iPad. Spil-elementet kommer til udtryk ved et tidselement, idet du hurtigst muligt skal placere elementerne korrekt. Logger du ind via Facebook, kan du desuden få dit tidsresultat på highscore-listen for omverdens-spillet og dyste med/mod klassekammeraterne. Motiverende eller irriterende? – vurdér selv…

Du kan iøvrigt læse en fin beskrivelse af omverdensmodellen på studieportalen.dk her…

Google+Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *